اخبار

انجام کلیه ی امور بازرگانی از قبیل(صادرات و واردات و ترخیص کالاهای مجاز) خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و کلیه ی سازمانها و ارگانهای دولتی، ایجاد شعب و نمایندگی شرکت های معتبر به منظور اهداف شرکت ، برپایی غرفه و شرکت در کلیه ی نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، شرکت در کلیه ی مناقصات، پیمان ها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع زیربط